Bezpłatne szkolenia dla pracowników

Nie pozwól, aby pandemia Covid-19 odbiła się negatywnie na Twoim biznesie! Mamy dla Ciebie i Twoich pracowników serię szkoleń podnoszących kwalifikacje. Ten projekt jest ogólnopolski, szkolenia w 100% bezpłatne, a dodatkowo, firma otrzymuje prezenty.

Jeśli czytasz to jako pracownik – powiadom Twojego szefa. Na pewno będzie Ci wdzięczny.

Kto może wziąć udział?

Projekt dotyczy mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z branż:

 • handlowych;
 • informatycznych;
 • opieki zdrowotnej i pomocy społecznej;
 • odzysku materiałowego surowców;
 • żywności wysokiej jakości;
 • komunikacji marketingowej;
 • gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji;
 • telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa;
 • lotniczo-kosmicznych;
 • chemicznych;
 • usług rozwojowych.

Jakie są koszty?

Szkolenia są refundowane w 80% + 20% dostaje od firmy wspierającej szkoleniowej. Jednym słowem, są bezpłatne dla przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca, który skieruje na szkolenie od 5 do 10 pracowników – otrzyma urządzenie Thermomix lub do 6 tys. zł w gotówce.

Przedsiębiorca, który skieruje na szkolenie od 11 do 20 pracowników – otrzyma podwójny prezent.

Jak się zgłosić?

 1. Pobierz i wypełnij formularz zgłoszeniowy.
 2. Odeślij wypełniony dokument korzystając z formularza poniżej.
 3. Jeśli nie otrzymasz odpowiedzi w ciągu tygodnia – zadzwoń pod nr tel. +48 698 623 965
 4. Uwaga, termin nadsyłania zgłoszeń mija w piątek, 12 marca 2021 r.

  Tematy szkoleń

  Tematy szkoleń oferowane dla sektora finansowego

  • Wsparcie klientów z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw w zmianie modelu działania firmy, w tym w przebranżowieniu, z wykorzystaniem rozwiązań zdalnych

  Tematy szkoleń oferowane dla sektora IT

  • Tworzenie i rozwój rozwiązań chmurowych
  • Tworzenie i rozwój rozwiązań do analizy dużych zbiorów danych (big data)
  • Wirtualizacja serwerów
  • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem
  • Zarządzanie obiegiem dokumentów elektronicznych (tekstowych i multimedialnych) w trybie pracy zdalnej
  • Organizacja i zarządzanie pracą zdalną z wykorzystaniem dostępnych technologii i narzędzi
  • Administrowanie sieciami (lokalną i rozległą)
  • Administrowanie bazami danych
  • Zarządzanie bezpiecznym przetwarzaniem danych w środowiskach rozproszonych, zabezpieczania baz danych, w tym szyfrowania
  • Współpraca z klientem i jego obsługa w warunkach pracy zdalnej i izolacji społecznej
  • Zarządzanie projektami w środowisku pracy zdalnej
  • Instalowanie i konfigurowanie systemów do pracy zdalnej

  Tematy szkoleń oferowane dla sektora motoryzacyjnego z uwzględnieniem elektromobilności

  • Zasady bezpiecznej pracy zdalnej
  • Zarządzanie kryzysowe w obliczu pandemii
  • Praca zdalna – analiza ryzyka i cyberbezpieczeństwo
  • Innowacyjne rozwiązania w czasie kryzysu
  • Administrowanie sieciami (lokalną i rozległą)
  • Tworzenie i rozwój rozwiązań chmurowych
  • Wirtualizacja serwerów
  • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem
  • Administrowanie bazami danych
  • Zarządzanie obiegiem dokumentów elektronicznych (tekstowych i multimedialnych) w trybie pracy zdalnej
  • Zarządzanie bezpiecznym przetwarzaniem danych w środowiskach rozproszonych zabezpieczania baz danych, w tym szyfrowania
  • Współpraca z klientem i jego obsługa w warunkach pracy zdalnej i izolacji społecznej
  • Zarządzanie projektami w warunkach pracy zdalnej
  • Organizacja i zarządzanie pracą zdalną z wykorzystaniem dostępnych technologii i narzędzi
  • Instalowanie i konfigurowanie systemów do pracy zdalnej
  • Bezpieczne korzystanie z narzędzi do pracy zdalnej
  • Archiwizowanie efektów pracy zdalnej
  • Zarządzanie obiegiem dokumentów w trybie pracy zdalnej
  • Zestawianie i dokumentowanie tele- i wideokonferencji
  • Obsługa klienta w trybie zdalnym
  • Zarządzanie projektami w trybie pracy zdalnej
  • Wdrażanie prowadzenia sprzedaży i obsługi klienta w e-commerce
  • Organizacja sprzedaży i promocji w warunkach pandemii
  • Marketing online
  • Zarządzanie zakładem produkcyjnym w warunkach pandemii
  • Prowadzenie procesów produkcyjnych w sytuacji zagrożenia epidemicznego
  • Zaopatrzenie surowcowe zakładu produkcyjnego w warunkach pandemii
  • Zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia zakażenia w zakładzie
  • Wdrażanie rozwiązań w zakresie robotyzacji i automatyzacji procesów i ich obsługi
  • Nowe modele biznesowe – dywersyfikacja działań, szukanie nisz w zakresie produkcji i usług szukanie nowych grup docelowych (przy dywersyfikacji działań)

  Tematy szkoleń oferowane dla sektora opieki zdrowotnej i pomocy społecznej

  • Stosowanie platform komunikacyjnych on-line w podmiotach leczniczych
  • Trener i coach w organizacji medycznej
  • Administrowanie sieciami (lokalną i rozległą)
  • Tworzenie i rozwój rozwiązań chmurowych
  • Wirtualizacja serwerów
  • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem
  • Administrowanie bazami danych
  • Zarządzanie obiegiem dokumentów elektronicznych (tekstowych i multimedialnych) w trybie pracy zdalnej
  • Współpraca z klientem (pacjentem) i jego obsługa w warunkach pracy zdalnej i izolacji społecznej,
  • Organizacja i zarządzanie pracą zdalną z wykorzystaniem dostępnych technologii i narzędzi
  • Instalowanie i konfigurowanie systemów do pracy zdalnej
  • Bezpieczne korzystanie z narzędzi do pracy zdalnej
  • Archiwizowanie efektów pracy zdalnej
  • Zestawiania i dokumentowanie tele- i wideokonferencji
  • Zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia zakażenia w zakładzie

  Tematy szkoleń oferowane dla sektora odzysku materiałowego surowców

  • Bezpieczeństwo w przedsiębiorstwach sektora gospodarki odpadami w czasie epidemii COVID.
  • Postępowanie z odpadami w czasie epidemii COVID.
  • Obowiązujące przepisy prawne, ich interpretacja i stosowanie w SGO w czasie epidemii COVID.
  • Efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstwa w czasie epidemii COVID 19

  Tematy szkoleń oferowane dla sektora żywności wysokiej jakości

  • Dobre Praktyki Higieniczne GHP i HACCP w warunkach pandemii
  • Organizacja sprzedaży i promocji w warunkach pandemii
  • Zaopatrzenie surowcowe zakładu produkcyjnego w warunkach pandemii
  • Magazynowanie i transport żywności w warunkach pandemii
  • Zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia zakażenia w zakładzie

  Tematy szkoleń oferowane dla sektora komunikacji marketingowej

  • Coaching menadżerski w zakresie zarządzania kryzysowego
  • Techniki redukowania stresu
  • Posługiwanie się narzędziami z zakresu marketingu online: SEO
  • Posługiwanie się narzędziami z zakresu marketingu online: Content marketing
  • Posługiwanie się narzędziami z zakresu marketingu online: Google Analytics
  • Posługiwanie się narzędziami z zakresu marketingu online: E-mailing
  • Posługiwanie się narzędziami z zakresu marketingu online: Display advertising i programmatic
  • Posługiwanie się narzędziami z zakresu marketingu online: social media
  • Posługiwanie się narzędziami z zakresu marketingu online: video i mobile
  • Stosowanie narzędzi i oprogramowania wspierającego efektywne planowanie i realizację kampanii z zakresu marketingu online (dobór zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami uczestników)
  • Planowanie kampanii online
  • Sprzedawanie usług z obszaru marketingu online
  • Zarządzanie projektami marketingowymi online
  • Projektowanie strategii i systemów e-commerce
  • Rozwiązania digitalowe przy pracy eventowej
  • Techniki tworzenia reklam telewizyjnych bez planów zdjęciowych (animacje, projektowanie i nagrywanie reklam w warunkach izolacji)
  • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem
  • Nowe modele biznesowe – dywersyfikacja działań, szukanie nisz w zakresie produkcji i usług, szukanie nowych grup docelowych (przy dywersyfikacji działań)
  • Organizacja sprzedaży i promocji w warunkach pandemii

  Tematy szkoleń oferowane dla sektora telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa

  • Instalowanie i konfigurowanie systemów do pracy zdalnej
  • Bezpieczne korzystanie z narzędzi do pracy zdalnej
  • Zestawiania i dokumentowanie tele- i wideokonferencji
  • Zapewnienie bezpieczeństwa kanałów komunikacji elektronicznej, w tym należytej weryfikacji tożsamości stron komunikacji i zapewnienia poufności przekazu
  • Projektowanie, implementacja i migracja danych do rozwiązań chmurowych
  • Zabezpieczanie baz danych, w tym szyfrowanie

  Tematy szkoleń oferowane dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji

  • Coaching menadżerski
  • Stosowanie narzędzi online w pracy zdalnej
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Zabezpieczanie danych firmy – cyberbezpieczeństwo
  • Zarządzanie obiegiem dokumentów elektronicznych (tekstowych i multimedialnych) w trybie pracy zdalnej
  • Współpraca z klientem i jego obsługa w warunkach pracy zdalnej i izolacji społecznej
  • Organizacja i zarządzanie pracą zdalną z wykorzystaniem dostępnych technologii i narzędzi
  • Zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia zakażenia w zakładzie

  Tematy szkoleń oferowane dla sektora chemicznego

  • Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w organizacji pracy zdalnej w sektorze chemicznym
  • Dezynfekowanie powierzchni przemysłowych, instytucjonalnych, użytkowych, indywidualnych
  • Optymalizowanie procesów obsługi aparatury technologicznej i analitycznej pod kątem pracy zdalnej
  • Sporządzanie rekomendacji dla sposobów prowadzenia procesów chemicznych laboratoryjnych i produkcyjnych w sytuacji zagrożenia epidemicznego
  • Wdrażanie rozwiązań w zakresie robotyzacji i automatyzacja procesów i ich obsługi analitycznej z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i techniki cyfrowej
  • Obsługiwanie systemów przemieszczania i pakowania substancji szczególnie niebezpiecznych i specjalnego przeznaczenia
  • Zarządzanie bezpieczeństwem w procesach chemicznych
  • Zarządzanie projektami B+R w sektorze chemicznymi
  • Doradztwo technologiczne w innowacyjnych procesach produkcyjnych branży chemicznej
  • Optymalizowanie procesów laboratoryjnych
  • Projektowanie systemów monitorowania przebiegu procesów produkcji farmaceutycznej i biotechnologicznych
  • Planowanie i organizowanie procesów pakowania w przemyśle farmaceutycznym, w oparciu o zautomatyzowane linie produkcyjne
  • Analizowanie procesów produkcji nawozów w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny produkcji oraz zasad ergonomii
  • Przygotowanie procesu uzyskania certyfikatu produktu biobójczego

  Tematy szkoleń oferowane dla sektora lotniczo-kosmicznego

  • Doradztwo we wspieraniu pracowników organizacji w branży lotniczej poprzez podniesienia ich kompetencji w obszarze optymalizacji zasobów i zachowania ciągłości działania.  Podnoszenie kompetencji pracowników w zakresie:
   • ocena potrzeb,
   • planowanie działań w sytuacji zagrożenia/kryzysowej
   • dedykowanie sił i środków do realizacji zadań w obszarze bezpieczeństwa
   • zarządzanie bezpieczeństwem (identyfikacja, opisu, ocena i łagodzenia zagrożeń)
   • stosowania procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych
   • stosowania doraźnych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo
   • zarządzania bezpieczeństwem
   • identyfikacji współczynników bezpieczeństwa
   • wdrażania polityki bezpieczeństwa
   • posługiwania się procedurą zarządzania zmianą
  • Doradztwo we wspieraniu pracowników organizacji w branży lotniczej dla podniesienia ich kompetencji w obszarze optymalizacji zasobów i reskillingu
  • Doradztwo we wspieraniu pracowników organizacji w branży lotniczej poprzez podniesienia ich kompetencji w obszarze optymalizacji zasobów i zachowania ciągłości działania

  Tematy szkoleń oferowane dla sektora handlu

  • Bezpieczeństwo obsługi klienta i sprzedaży w punkcie handlowym z uwzględnieniem zagrożeń epidemicznych – sprzedawca
  • Kierowanie zmianą w organizacji handlu – wdrażanie prowadzenia sprzedaży i obsługi klienta w e-commerce

  Tematy szkoleń oferowane dla sektora usług rozwojowych

  • Projektowanie i tworzenie zdalnej usługi rozwojowej
  • Projektowanie i tworzenie zdalnej usługi rozwojowej – moduł 1: METODOLOGIA PROJEKTOWANIA ZDALNYCH USŁUG ROZWOJOWYCH
  • Projektowanie i tworzenie zdalnej usługi rozwojowej – moduł 2: TECHNOLOGIE DO PROJEKTOWANIA I TWORZENIA ZDALNYCH USŁUG ROZWOJOWYCH
  • Projektowanie i tworzenie zdalnej usługi rozwojowej – moduł 3: ASPEKTY PRAWNE I CYBERBEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z TWORZENIEM ZDALNYCH USŁUG ROZWOJOWYCH
  • Realizowanie zdalnej usługi rozwojowej
  • Realizowanie zdalnej usługi rozwojowej – moduł 1: METODOLOGIA REALIZOWANIA ZDALNYCH USŁUG ROZWOJOWYCH
  • Realizowanie zdalnej usługi rozwojowej – moduł 2: TECHNOLOGIE DO REALIZOWANIA ZDALNYCH USŁUG ROZWOJOWYCH
  • Realizowanie zdalnej usługi rozwojowej – moduł 3: ASPEKTY PRAWNE I CYBERBEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z REALIZOWANIEM ZDALNYCH USŁUG ROZWOJOWYCH
  • Wypracowanie całościowej koncepcji (strategii transformacji cyfrowej) zmiany

  Skontaktuj się z nami

  Jesteśmy tutaj dla Ciebie. Najszybszą formą kontaktu z nami jest kontakt poprzez Messengera. W tym celu - kliknij w ikonkę błyskawicy w prawym dolnym rogu ekranu. Zostaw nam wiadomość o tym, czego potrzebujesz.

  Natomiast, jeśli masz więcej czasu - napisz nam maila, lub zadzwoń. Pracujemy w dni robocze w godzinach 8:00 - 17:00. Nie przejmuj się, jeśli nie odbierzemy za pierwszym razem. Na pewno oddzwonimy :)


   Adres e-mail: kontakt@rrfinanse.pl

  Nr telefonu: 510 843 404